Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
 
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat olvasásához, letöltéséhez kattintson ide!
-----------

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő weboldalainak látogatói, a vásárlói valamint egyéb partnereink megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe
  • az Alaptörvényt;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);